Dagindeling FFAPM

Basisonderwijs (kinderen van 3 tot 12 jaar)

* 13:00 – 14:00: eten/ uitrusten

* 14:00 – 16:30: huiswerk maken/ extra werk

* 16:30 – 17:00: hapje, drinken, corvee

* 17:00 – 18:00: activiteit (maandag: groep 5,6,7 schaakles/ groep 3,4 sport en spel, dinsdag: groep 3,4 schaakles/ groep 5,6,7 sport en spel, woensdag: muziek, donderdag: bijbelstudie/ handvaardigheid, vrijdag: film)

Voortgezet onderwijs (jongeren van 12 tot 24 jaar)

* 14:00 – 14:30: eten

* 14:30 – 16:30: huiswerk maken/ extra werk

* 16:30 – 17:00: hapje, drinken, corvee

* 17:00 – 18:00: activiteit (maandag: muziek, dinsdag: sociale vorming, woensdag: handvaardigheid/ bijbelstudie, donderdag: schaakles, vrijdag: sport en spel/ handvaardigheid)

Doel

  • Het opvangen, vormen en opvoeden van kinderen en diens ouders na schooltijd met als hoofdtaken: het geven van huiswerkbegeleiding, het doen van sport en spel, muziek, handvaardigheid, geestelijke vorming en sociale vorming, drama en schaakles.
  • Het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd met als doel een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale en geestelijke vorming en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de jeugd.
  • Het bijdragen aan de verhoging van de geestelijke, sociale, morele normen en waarden en respect in onze samenleving.