Organogram

Doel

  • Het opvangen, vormen en opvoeden van kinderen en diens ouders na schooltijd met als hoofdtaken: het geven van huiswerkbegeleiding, het doen van sport en spel, muziek, handvaardigheid, geestelijke vorming en sociale vorming, drama en schaakles.
  • Het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd met als doel een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale en geestelijke vorming en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de jeugd.
  • Het bijdragen aan de verhoging van de geestelijke, sociale, morele normen en waarden en respect in onze samenleving.