Team FFAPM

Edvaida Felicia  – Directrice /Rem.teach./Pedag./Doc.
Edward Felicia – Directeur
Dikmar Oleana – Voorzitter
Nelis Bregita – Penningmeester
Kayla Ursula – Secretaresse
Mario Rojas – Priester
Judeska Hughes – Docent V.O.
Dr. Janga – Huisarts
Sullien Obispo –  Leerkracht F.O.
Barbara Thomson – Docent V.O. / Remedial teacher
Christine Dania – Docent V.O
Elton Sint Jago – Docent V.O.
Umar Marcos – Leerkracht schaken
Shomaira Casimir – Sociaal werkster
Liza Hawker – Sociaal werkster
Zulai Martina – Docent F.O.
Maritza Wanapa – Docent V.O.
Niangelica Sommer – Leerkracht F.O
Juraniek Adelina – Leerkracht F.O.
Candy Brooks – Orthopedagoog

 

 

Doel

  • Het opvangen, vormen en opvoeden van kinderen en diens ouders na schooltijd met als hoofdtaken: het geven van huiswerkbegeleiding, het doen van sport en spel, muziek, handvaardigheid, geestelijke vorming en sociale vorming, drama en schaakles.
  • Het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd met als doel een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale en geestelijke vorming en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de jeugd.
  • Het bijdragen aan de verhoging van de geestelijke, sociale, morele normen en waarden en respect in onze samenleving.